Celková anestezie

Anestezie

Anestézie je způsob přípravy pacienta pro operace a diagnostické výkony, které by jinak byly bolestivé. Podle druhu a rozsahu operace lékař zvolí potřebnou anestezii –  celkovou nebo lokální.

Celková anestézie znamená znecitlivění pro operace a diagnostické výkony, které by jinak byly bolestivé. Pokud to operace vyžaduje, lékař volí celkovou anestézií, tedy uspání pacienta, který nic necítí ani nevnímá. Tento stav se dá přirovnat k bezvědomí. Ihned po operaci dochází k probuzení.

Na naší klinice provádíme především TIVA (intravenózní – nitrožilní anestezii) se spontánní, prohlubovanou či řízenou ventilací. Dýchací cesty jsou zajištěny obličejovou nebo laryngeální maskou, nebo endotracheální trubicí.

Lokální anestezie znamená znecitlivění určité části těla, zasahuje pouze periferní nervy, pacient je při vědomí a může komunikovat. Použita může být i analgosedace, kdy dochází pouze k útlumu vědomí.

Způsoby lokální anestezie

  • neuroaxiální blokáda (epidurální nebo subarachnoideální)
  • blokáda nervových pletení (brachiální nebo lumbosakrální)
  • blokáda jednotlivých nervů
  • infiltrační nebo okrsková blokáda

Bolest po operaci

U každého pacienta v časné pooperační době se zabýváme léčbou bolesti. Naším cílem je co nejvíce snížit pooperační bolestivost a podle toho je také vybírána anesteziologická metoda. U většiny pacientů je dlouhodobé snížení bolestivosti zajištěno použitím technik lokální anestezie, dále postačí užívání neopiátových analgetik (léků). Někteří pacienti nevyžadují analgetika vůbec. Náš přístup je vždy individuální.

Pro úspěšný a nekomplikovaný průběh anestezie potřebujeme znát váš zdravotní stav, proto byste měli u svého praktického lékaře předem podstoupit předoperační vyšetření dle směrnice ARO. Před samotným výkonem na naší klinice vás požádáme o přečtení a podepsání důležitých dokumentů – seznámíte se s průběhem operace, vyplníte anesteziologický dotazník a podepíšete souhlas s operací.

Všechny operace na naší klinice ORT-ART jsou zajišťovány špičkovým anesteziologickým servisem dle požadavků operatéra. Anestezii u nás provádí erudovaní lékaři, kteří vždy volí optimální přístup podle povahy operačního výkonu, celkového zdravotního stavu pacienta, a je-li to možné, i s přihlédnutím k přání pacienta. Využívají k tomu široké spektrum postupů a farmak s důrazem na maximální bezpečnost a pohodlí pacienta jak během operace, tak v pooperačním období, a jsou schopni adekvátně řešit možné komplikace během celého pobytu pacienta na naší klinice.

Nahoru