MUDr. Jan Kubálek

Ortopedia, chirurg

Wykształcenie

  • Specjalizacja w dziedzinie ortopedii i traumatologii (w roku 2001)
  • Wydział Lekarski Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, absolwent roku 1993

Języki

Język angielski – bierna znajomość

Praktyka w placówkach

  • 2013 r. – do teraz – ORT-ART s.r.o., lekarz kontraktowy
  • 2013 r. – do teraz – SurGalclinic s.r.o., lekarz kontraktowy
  • 2013 r. – do teraz – Szpital Nový Jičín, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
  • 2007 r. – do teraz – prywatna praktyka
  • 2001-2013 – Karwiński Szpital Górniczy, lekarz szpitalny rezydent
  • 2001-2007 – Szpital Podlesí, lekarz szpitalny rezydent
  • 1995-2001 – Szpital Trzyniec, lekarz szpitalny rezydent
  • 1993-1995 – Szpital Semily, lekarz szpitalny rezydent

Jest członkiem Czeskiego Towarzystwa Ortopedyczno-Traumatologicznego i Czeskiego Towarzystwa Artroskopowego.