Dnia 18.05.2018 r. nasza klinika stała się częścią grupy medycznej Innova Healthcare, a.s., która skupia się na projektach innowacyjnych, konsolidacyjnych i rozwojowych w środowisku medycznym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wierzymy, że współpraca z nowym partnerem strategicznym umożliwi nam bardziej skutecznie rozwijać jakość i dostępność opieki świadczonej dla naszych pacjentów zgodnie ze światowymi trendami.