V čem je naše klinika výjimečná

V čem je naše klinika výjimečná

Filozofií naší kliniky je vysoká kvalita léčby dle světových ortopedických trendů, kterou zajišťují naši specialisté. Ta jde ruku v ruce s co nejvyšším zefektivněním pracovních procesů, tak abychom mohli rychle, a tím pádem i efektivněji, řešit ortopedické problémy všech našich pacientů. Budova kliniky byla už s tímto záměrem projektována. Proto jsou jednotlivé části kliniky logisticky propojeny tak, aby se nevyskytovaly procesní prostoje, jak tomu bývá například v nemocnicích. Na této bázi funguje jak ambulance a operační sály, tak i oddělení rehabilitace. Čekací lhůty na všechna naše oddělení jsou tak oproti jiným zařízením krátké. Staráme se o co největší spokojenost naších pacientů.