LOKET RAMENO KOLENO HLEZNO ZÁPĚSTÍ Znaménka, kožní defekty ... více > Hemeroidy ... více > Varixy dolních končetin ... více > Syndrom karpálního tunelu ... více > Dupuytranova kontraktura ... více > Tříselná kýla ... více >

Část těla

ZÁPĚSTÍ

Zápěstí je část horní končetiny mezi rukou a předloktím, která umožňuje prostorovou pohyblivost ruky. Tvoří jej:

 • distální část kostí předloktí (radius a ulna)
 • osm zápěstních (karpálních) kostí, uložených ve dvou řadách.

Zápěstí tvoří více než 20 kloubů, 26 vazů, 24 šlach, množství cév a nervů. Funkční jednotku zápěstí tvoří radioulnární, radiokarpální a mediokarpální kloub. Kloubní pouzdra jsou poměrně slabá a pro stabilitu jsou velice důležité zpevňující vazy. Pohyb zápěstí je souhrn pohybů jednotlivých kostí zápěstí mezi sebou a kloubní plochou distálního radia.

Možné příčiny bolesti zápěstí

 • Úrazové příčiny – nejčastější příčinou bolestí zápěstí je úraz. Pacient si často není vědom úrazu a přichází až ve stavu těžkého postižení ruky, obzvláště případy poranění vazů zápěstí způsobující nestabilitu kloubu jsou často přehlédnuty a neadekvátně léčeny. Následky se mohou často výrazným způsobem projevit až po delším období, kdy může lehce dojít k rozvoji artrózy zápěstí s nevratnými změnami.
 • Neúrazové příčiny – mají postupně gradující charakter, příčinu často nelze přesně určit.
  • úžinové syndromy nervů (např. syndrom karpálního tunelu) – je nejčastější neúrazovou příčinou bolestí v oblasti zápěstí,
  • záněty šlach (např. Morbus de Quervain),
  • další možné příčiny – revmatoidní onemocnění, odumření (nekróza) některých kostí zápěstí.

Syndrom karpálního tunelu

Co to je?

Karpální tunel je oblast zápěstí, kde probíhají šlachy ohýbačů prstů společně s mohutným nervem (n.medianus), který inervuje palec až prostředníček a část prsteníčku. Zajišťuje nejen citlivost, ale i jemnou motoriku prstů. Tento kanál je přemostěn tuhým pruhem. Pokud je v kanálu málo místa, je nervus medianus tímto pruhem utiskován, což může mít za následek závažné poškození nervu až do stadia úplného výpadku citlivosti a jemné motoriky palce až prostředníčku.

Jak se projevuje?

Postupně se rozvíjející zejména noční bolesti a mravenčení, které budí pacienta – typicky u palce až prostředníku postižené ruky. Může dojít až k výpadku citlivosti a poruše jemné motoriky prstů. Pacient cítí brnění ukazováčku a prostředníčku, musí si je protřepávat, aby měl úlevu. Má problémy s udržením hrnku, nezapne knoflík, při jízdě na kole mu začnou brnět prsty nebo při otevírání dveří.

Příčiny

 • jednostranná a pro ruku namáhavá práce
 • hormonální rozkolísanost v období přechodu – má často za následek zadržování tekutin,
 • vrozená dispozice – karpální tunel je vrozeně úzký.

Možnosti léčby

Konzervativní řešení 

 • snížení fyzické zátěže a přetěžování šlach ohybačů prstů,
 • medikamentozní podpůrná léčba (Secatoxin, Wobenzym),
 • obstřik kanálu kortikoidem (protizánětlivý, protiedematózní účinek).

Operační řešení

 • provádí se v místním znecitlivění z cca 2,5 cm řezu protnutím příčného vazivového pruhu a uvolněním nervu.

Operačnímu řešení předchází neurologické vyšetření na základě EMG.

Morbus de Quervain

Co to je?

Jedná se o zánět šlach palce a jeho šlachových obalů, které vede k jejich zbytnění a tím znemožní hladký a bezbolestný pohyb uvedených šlach v prostoru vymezeném vazivovým poutkem a vřetenní kostí. Projevuje se bolestivostí a otokem zápěstí na palcové straně zejména při pohybu zápěstí do stran.

Možnosti léčby

 • Konzervativní řešení – klidový režim, ortézování nebo bandáž, vhodná je i rehabilitace. Možný také obstřik s aplikaci kortikodů. Při neúspěchu konzervativní léčby se přistupuje k operační léčbě.
 • Operační řešení – pod lokálním znecitlivěním se provede uvolnění šlach a odstranění zánětem změněných šlachových obalů, po operaci je přiložena ortéza nebo elastická bandáž. Jedná se o jednoduchý výkon a pacient po operaci odchází domů.

Artróza zápěstí

Co to je?

 • Primární artróza zápěstí – tento typ artrózy se často vyskytuje u revmatiků, tedy u pacientů se systémovým onemocněním. Postižení vzniká bez zjevné úrazové příčiny.
 • Sekundární artróza zápěstí – většina pacientů má artrózu zápěstí na podkladě jasné příčiny, která nebyla v minulosti objasněna či léčena.

  Ve většině případů se jedná o poúrazové stavy po zlomeninách vřetenní kosti, člunkové kosti nebo stavy po poškození vazů zápěstí.

Možnosti léčby

 • Konzervativní řešení – je omezena na bandáže, ortézy, obstřiky a medikamentózní léčbu, kterými omezujeme především bolest, ale ne samotnou příčinu.
 • Operační řešení – příčinu vzniku artrózy lze chirurgicky řešit pouze v časných stádiích. V případě pokročilé artrózy kloubu přicházejí do úvahy už pouze výkony limitující pohyb zápěstí částečně či úplně s cílem omezit bolest.