Služby

Ortopedie a traumatologie

Ortopedie privátní kliniky ORT ART poskytuje jak běžnou ambulantní péči, tak operační léčbu. Přímo navazuje doléčení pooperačních stavů v rehabilitační části kliniky, což znamená ideální časové sladění podle individuálního stavu každého pacienta.

Tato komplexní léčba vede k rychlému uzdravení, nabytí kondice poškozené části těla a k rychlému návratu k práci či sportovním výkonům.

Mimo složitých rekonstrukčních zákroků (hospitalizace od jednoho do tří dnů), odchází pacient domů v den operace (moderní trend – tzv. jednodenní ortopedie).

Ambulantní ortopedická léčba

V rámci ambulantní péče poskytneme pacientovi komplexní ortopedické vyšetření lékařem z naší kliniky od úvodní konzultace a diagnostiky problému, sledování procesu léčby a její progresu, až po následnou rehabilitaci a kontrolní vyšetření. Vše na jednom pracovišti pod dohledem úzce spolupracujících specialistů.

Operační ortopedická léčba

V rámci operační ortopedické léčby provádíme jak složité rekonstrukční zákroky, kdy je hospitalizace pacienta od jednoho do tří dnů, tak také tzv. jednodenní chirurgii, kdy pacient odchází domů ještě v den operace.

Artroskopické operace

Artroskopické operace – miniinvazivní, k pacientovi šetrné operace kloubů bez většího narušení integrity kloubního pouzdra. Do koubu se pronikne zpravidla ze dvou až tří bodových otvorů, operuje se za kontroly optikou, kamery a speciálních přístrojů. U artroskopie převažují operace velkých kloubů.

Koleno

Rameno

Hlezno

Loket

Zápěstí

Jiné operace

Úrazové operace

Kostní:

 • ošetření zlomenin např. člunkové kosti zápěstí, báze 5. zánártní kosti, klíční kosti, atd.
 • řešení nitrokloubních zlomenin
 • rekonstrukce nezhojených zlomenin, tzv. pakloubů

Vazové a měkkých tkání:

 • rekonstrukce čerstvých i zastaralých poranění šlach, Achillovy šlachy, uvolnění srůstů šlach, transplantace šlach při šlachových defektech
 • řešení poškozených kloubů např. stabilizace vykloubení klíční kosti včetně rekonstrukcí a plastik vazů
 • řešen poúrazových deformit a jizevnatých kontrakcí
 • provedení rekonstrukcí vazů, řešení nestabilit hlezna
 • rekonstrukce úponů odtržených šlach – triceps, biceps

 

Možnost provedení zákroku bez nutnosti hospitalizace.

U složitějších případů minimálně jednodenní hospitalizace.

Degenerativní operace

 • onemocnění plosky nohy – propadlé klenby nohy – řešení pozvednutím propadlé příčné klenby nohy
 • operace palce, deformace prstu
 • korekční osteotomie zánártních kostí použitím distrakčních implantátů
 • řešení úponových potíží
  • operace tenisových a oštěpařských loktů
  • operace úponů češky
  • patní ostruhy
 • odstranění ganglií a jiných vazivových degenerativních procesů
 • endoprotézy drobných mezičlánkových kloubů prstů horní končetiny
 • odstranění fibrózních kontraktů plosek nohou a dlaní
 • uvolnění loketního a středového nervu zápěstí
 • odstranění obalů šlach při jejich defektu
 • odstranění exostos (výrůstků kostních)

Možnost provedení zákroku bez nutnosti hospitalizace.

U složitějších případů minimálně jednodenní hospitalizace.

Operace vrozených vad

 • prodloužení Achillovy šlachy
 • odstranění nadpočetných prstů
 • korekce postavení deformovaných prstů horních a dolních končetin
 • Torticollis -řešení zkrácení svalů na krku

Možnost provedení zákroku bez nutnosti hospitalizace.

U složitějších případů minimálně jednodenní hospitalizace.