LOKET RAMENO KOLENO HLEZNO ZÁPĚSTÍ Znaménka, kožní defekty ... více > Hemeroidy ... více > Varixy dolních končetin ... více > Syndrom karpálního tunelu ... více > Dupuytranova kontraktura ... více > Tříselná kýla ... více >

Část těla

LOKET

Loketní kloub je tvořen třemi kostmi:

 • pažní (humerus)
 • loketní (ulna)
 • vřetenní (radius)

Mezi jednotlivými kostmi vznikají tři kloubní spoje:

 • kladkový kloub (humerus + ulna),
 • kulový kloub (humerus + radius)
 • kloub kolový (radius + ulna).

Bolesti v oblasti loketního kloubu

 • úponová bolest šlach svalů předloktí – epikondylitidy (nejčastější příčina),
 • bursitida loketního kloubu (bursitis olecrani) vznikající nejčastěji pádem na loket nebo dlouhodobým mechanickým drážděním oblasti loketního kloubu,
 • úrazy a poůrazové stavy lokte jsou samostatnou skupinou příčin bolesti.

Epikondylitidy

Co to je ?

Jedná se o onemocnění postihující šlachový úpon svalu ke kosti. Bolesti mohou být na vnitřní a vnější straně lokte.

 • Tenisový loket (radiální epikondylitida) – k zvýraznění bolestí na zevní straně lokte dochází při zvedání zápěstí a natahování prstů proti odporu.
 • Golfový loket (ulnární epikondylitida) – bolesti jsou na vnitřní straně loketního kloubu a k zvýraznění bolestí dochází při ohybu zápěstí a prstů.

V počátečních stádiích tenisový i golfový loket vznikají jako důsledek funkčního přetížení, při kterém dochází k mikrotraumatům v úponové části svalu a k nedostatečnému prokrvení vlastního úponu svalu ke kosti. Pokud epikondylitida trvá delší dobu, dochází ke změnám struktury úponu svalu a konzervativní léčba nemusí být úspěšná.

Možnosti léčby

 • Konzervativní řešení – v počáteční fázi je nutné režimové opatření se snížením fyzické zátěže, lokální aplikace kortikoidů, lokální terapií NSA gely, použití epikondylární pásky a následnou řízenou rehabilitací a fyzikální terapií.
 • Operační řešení – při neúspěchu konzervativní terapie, podstatou operace je obnovení pevného a nebolestivého spojení svalů s kostí a denervace. Výsledky operační léčby jsou dobré, ale ne stoprocentní. Pokud pacient po operaci nedodržuje doporučení a nevyhýbá se jednostrannému fyzickému přetěžování svalových skupin předloktí, může docházet k recidivám potíží. Nezbytnou nutností úspěchu je hladká spolupráce pacienta a dodržování předepsaných terapeutických doporučení.

Burzitida

Co to je ?

Pokud dochází k častému namáhání kloubů, může dojít k rozvinutí bolestivého zánětu tíhového váčku (burzy) nazývaného burzitida. V zadní části loketního kloubuje váčkovitá struktura, která usnadňuje posun kůže proti kosti okovce. Tento váček je vyplněn výstelkou, která při podráždění produkuje tekutinu podobně jako kloubní výstelka. K podráždění typicky dochází při některých celkových onemocnění jako je dna nebo revmatoidní artritida.

Může k němu dojít i při přetěžování nebo v důsledku opakovaných pádů na loket, či úderů. Následně na to se váček může začít plnit tekutinou nebo krví. To vede k vytvoření elastické rezistence, tedy bolestivého otoku. V horším případě může taky dojít k infikování obsahu váčku a vzniku infekčního zánětu, který se projeví bolestivostí, zarudnutím i teplotami a je omezením v běžné činnosti.

Možnosti léčby

 • Konzervativní řešení – v počátečních stadiích, kdy je místo oteklé, bez zarudnutí a bez signifikantní náplně, je vhodná aplikace medikace obsahující nesteroidní antirevmatika, které tlumí podráždění výstelky váčku. Pokud dojde k náplni váčku, pak je nutný lékařskýzákrok s punkcí váčku a případnou aplikací kortikoidu do váčku.
 • Operační řešení – při opakovaném plnění váčku je nutné jeho vyoperování. V případě infikovaných burzitid je nutné počáteční zklidnění pomocí antibiotik a poté odstranění váčku, vypláchnutí hnisu a podání antibiotik dle citlivosti.

Úrazy a poúrazové stavy loketního kloubu

Co to je ?

Loketní kloub je místem častých úrazů. Úrazy lokte často zahrnují zlomeniny kostí nebo poranění vazů. Pokud poranění vazů loketního kloubu není rozpoznáno a adekvátně léčeno, vzniká nestabilita loketního kloubu. U těžce manuálně pracujících mužů nebo sportovců často dochází k bolestivému utržení dolního úponu šlachy bicepsu.

Možnosti léčby

 • Konzervativní řešení – při zlomeninách v oblasti loketního kloubu je nutné obnovit správné postavení kostí a obnovit tým kongruenci kloubních ploch. Za tímto účelem jsou často použity moderní uzamykatelné dlahy a šrouby.

 

 • Operační řešení – menší nerovnosti, úlomky nebo kloubní myšky lze odstranit artroskopickou technikou, tedy mini-invazivním způsobem. Stejným způsobem lze řešit nestabilitu loketního kloubu, který limituje pacienta v běžných denních aktivitách. Částečné omezení pohybu, zejména extenze (úplné propnutí lokte), není vyloučené ani po úspěšné operaci a následné kvalitně řízené rehabilitaci.