ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych („Zasady”) stanowią podstawowe zasady, do których stosuje się prywatna klinika ortopedyczna ORT – ART, s.r.o. z siedzibą w miejscowości Petřvald, Šenovská 1829, KP: 735 41 („Klinika“) przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych. Niniejsze Zasady określają prawa i obowiązki Kliniki wynikające w szczególności z poniższych obowiązujących ogólnie przepisów prawa:

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz wycofania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) („RODO”);
 2. ustawa nr 480/2004 Dz. U. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego oraz w sprawie zmiany niektórych ustaw (ustawa w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego), w brzmieniu późniejszych przepisów. („Ustawa w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego”) oraz
 3. ustawa nr 127/2005 Dz. U. w sprawie komunikacji elektronicznych oraz w sprawie niektórych ustaw powiązanych (ustawa w sprawie komunikacji elektronicznych), w brzmieniu późniejszych przepisów („Ustawa w sprawie komunikacji elektronicznych”). Niniejsze Zasady mają zastosowanie dla wszystkich osób odwiedzających witrynę internetową ort-art.cz („Witryna Internetowa”) i to bez względu na fakt, czy znajdują się w stosunku umownym z Kliniką lub nie,

Korzystając z Witryny Internetowej przyjmują Państwo do wiadomości Zasady i wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.

 

CO OZNACZAJĄ DANE OSOBOWE

Zgodnie z rozporządzeniem RODO pod określeniem dane osobowe rozumie się informacje o określonej lub możliwej do określenia osobie. W zasadzie chodzi więc o jakiekolwiek informacje, które samodzielnie lub wspólnie z kolejnymi informacjami mogą służyć do identyfikacji konkretnej osoby fizycznej.

 

JAKIE DANE OSOBOWE KLINIKA PRZETWARZA

Klinika może zbierać następujące Państwa dane osobowe:

 

 • Dane osobowe, które Państwo sami przekażą Klinice

 

Do takich danych osobowych zaliczamy w szczególności dane podawane w kwestionariuszu osobowym wypełnianym w trakcie wizyty w Klinice oraz dane znajdujące się w Państwa dokumentacji medycznej, w szczególności: imię, nazwisko, pesel, adres miejsca zamieszkania, miejsce urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, stan zdrowia, opis dolegliwości zdrowotnych, opis kuracji, opis zabiegów operacyjnych i skutków leczenia oraz kolejne informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej. Takie dane osobowe Klinika będzie przetwarzać wyłącznie w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz w celu rejestracji pacjenta i jego dokumentacji medycznej.

 

Każda osoba odwiedzająca Witrynę Internetową może złożyć w Klinice ogólne zapytanie lub wniosek za pośrednictwem kwestionariusza znajdującego się na Witrynie Internetowej. Podane przez odwiedzającą osobę w kwestionariuszu dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym, miejscowość, kraj, numer telefonu, adres e-mail i kolejne informacje zawarte w oddzielnej wiadomości) Klinika przetwarzać będzie wyłącznie w celu świadczenia zamówionej usługi, przedstawienia odpowiedzi na pytanie lub rozpatrzenia wniosku.

 

 • Informacje o Państwu, jakie Klinika pozyskuje we własnym zakresie

Podczas przeglądania Witryny Internetowej Klinika może zbierać niektóre informacje niezbędne do zapewnienia właściwej i wygodnej pracy Witryny. W szczególności chodzi o typ/wersję przeglądarki, czas spędzony na serwerze, czas średni spędzony na stronach internetowych, nazwa domeny, wcześniej odwiedzane strony i pojedyncze podstrony odwiedzane na Witrynie Internetowej.

 

Takie dane osobowe wykorzystuje Klinika do zarządzania Witryną Internetową oraz jej udoskonalania, jak również do celów zapewnienia czynności wewnętrznych, wliczając w to rozwiązywanie problemów, analizy danych, do celów statystycznych i ewidencji frekwencji przeglądania. Takie informacje nie są kombinowane z żadnymi innymi danymi i nie są przekazywane osobom trzecim.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, jakie Klinika pozyskuje od Państwa, mogą być przekazywane osobom trzecim świadczącym niektóre usługi na rzecz Kliniki. Klinika przekazuje dane osobowe przetwórcom udzielającym gwarancję właściwego poziomu zabezpieczenia Państwa danych osobowych i takie dane osobowe przetwarzają wyłącznie na podstawie umowy w sprawie przetwarzania danych osobowych.

W tym sensie mogą mieć dostęp do danych osobowych podmioty zapewniające usługi księgowe, IT, ochrony oraz zarządca systemu kamerowego.

Ponad zakres powyższego Klinika przekazuje dane osobowe w szczególności towarzystwom ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami prawa.

 

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu ochrony i minimalizacji ryzyka dostępu nieuprawnionego do danych osobowych wdrożyła Klinika środki organizacyjno-techniczne.

Do nich należy w szczególności:

 1. ograniczenia organizacyjne zmniejszające ilość osób uprawnionych do kontaktu z danymi osobowymi i
 2. zabezpieczenie techniczne serwerów i Witryny Internetowej przeciw manipulacji nieuprawnionej.

Pracownicy Kliniki objęci są obowiązkiem zachowania poufności wynikającym z ustawy nr 372/2011 Dz. U. w sprawie usług zdrowotnych.

 

TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klinika przechowuje dane osobowe przez czasniezbędny do zapewnienia wymaganej opieki zdrowotnej lub świadczenia innych usług, jednak każdorazowo zgodnie z odrębnymi przepisami prawa określającymi długość czasu przechowywania dokumentacji medycznej lub jej części.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, Klinika przetwarzać będzie dane osobowe tylko w okresie trwania zgody.

 

COOKIES

Przy eksploatacji swej Witryny Internetowej Klinika korzysta z tzw. plików cookies, które stanowią małe pliki tekstowe wysyłane z serwera Kliniki do Państwa przeglądarki i przy kolejnym odwiedzeniu Witryny Internetowej mogą być one wysłane z powrotem na serwer Kliniki. W ten sposób „cookies” umożliwiają Klinice zidentyfikowanie przeglądarki, zapamiętywanie informacji o wcześniejszych czynnościach podajmowanych na Witrynie Internetowej oraz dostosowanie treści Witryny Internetowej do Państwa potrzeb i wymagań.

Klinika korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

 1. cookies techniczne umożliwiające funkcjonowanie podstawowe Witryny Internetowej,
 2. cookies relacyjne, które niezbędne są do właściwego wyświetlania Witryny Internetowej i automatycznie zostają skasowane po wyjściu z Witryny Internetowej;
 3. cookies stałe umożliwiające unikalną (anonimową) identyfikację konkretnego podmiotu danych, jego dostępu do Witryny Internetowej oraz jego zachowywania się podczas ich przeglądania. W przypadku kolejnego odwiedzenia Witryny Internetowej konkretny podmiot danych zostaje zidentyfikowany za pomocą stałych plików cookies. Stałe pliki cookies mogą być dalej wykorzystywane do celów śledzenia aktywności podmiotu danych na Witrynie Internetowej i reklamy;oraz
 4. cookies reklamowe, które umożliwiają wyświetlanie reklamy personalizowanej dostosowanej dla konkretnych podmiotów danych i to na podstawie przynależności poszczególnych plików cookies do danego systemu reklamowego.

Pliki cookies można usunąć za pomocą ustawień przeglądarki. W ustawieniach można także zmienić preferencyjne zapisywanie plików cookies tak, by dany typ plików cookies nie był rejestrowany, bądź by w ogóle nie rejestrować plików cookies. W przypadku zablokowania, wyłączenia lub innego sposobu odrzucenia niektórych rodzajów cookies Witryna Internetowa nie musi wyświetlać się poprawnie lub korzystanie z niektórych usług i funkcji Witryny Internetowej nie będzie możliwe.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Klinika nie ponosi odpowiedzialności za poprawność treści Witryny Internetowej przejętej od osób trzecich, bądź za ochronę danych osobowych przy przeglądaniu takich stron.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Klinikę przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie oparte jest na udzieleniu takiej zgody;
 2. prawo dostępu do danych osobowych oraz informacji na temat ich przetwarzania;
 3. prawo do naprawy czy uzupełnienia niedokładnych danych osobowych;
 4. prawo do skasowania przetwarzanych danych osobowych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do uzyskania danych osobowych udostępnionych Klinice w ustrukturowanej, zwykle stosowanej i maszynowo czytelnej formie oraz prawo do przekazania takich danych innej osobie;
 7. prawo do otrzymania informacji na temat zakłócenia zabezpieczenia danych osobowych;
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych i
 9. prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorującego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych(czeski: Úřad pro ochranu osobních údajů), adres: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ewentualnie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej pod adresem: qkbaa2n.

Powyższe prawa i ewentualne skargi można stosować w Klinice, jak również administratora danych w formie pisemnej pod poniższym adresem lub e-mailem [⦁]

ORT – ART, s.r.o.

Šenovská 1829

735 41 Petřvald