Usługi

Anestezjologia i leczenie bólu

Filozofią całego działu anestezjologii jest: maksymalny komfort i minimalne obciążenie pacjenta.

Dziedzina medycyny ARMI (anestezjologia, resuscytacja i medycyna intensywna) zajmuje się wykonywaniem różnych form znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolą i leczeniem funkcji życiowych pacjentów podczas zabiegów operacyjnych na sali operacyjnej lub na wyspecjalizowanych oddziałach łóżkowych. Kolejną częścią tej dziedziny jest leczenie ostrego lub przewlekłego bólu za pomocą zabiegów fizycznych, farmakologicznych lub innych.

 

W zakresie wszystkich dziedzin operacyjnych na Klinice ORT-ART zapewniamy serwis anestezjologiczny zgodnie z wymaganiami chirurga. Indywidualne zabiegi chirurgiczne wykonywane są w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym lub w kombinacji obu metod.

Znieczulenie wykonują kompetentni lekarze i pielęgniarki, którzy są w stanie zaoferować optymalne podejście z uwzględnieniem charakteru zabiegu operacyjnego i osobowości pacjenta. Wykorzystują oni szeroką gamę procedur i środków farmakologicznych z naciskiem na bezpieczeństwo i komfort pacjenta zarówno podczas operacji, jak również w okresie pooperacyjnym, i są w stanie odpowiednio rozwiązywać ewentualne komplikacje podczas całego pobytu pacjenta w placówce medycznej.

 

Leczeniem bólu we wczesnym okresie pooperacyjnym zajmujemy się u wszystkich pacjentów. Metoda anestezjologiczna jest także wybierana, aby w jak największym stopniu złagodzić bóle pooperacyjne. U większości pacjentów długoterminowe złagodzenie bólu zapewniane jest poprzez stosowanie miejscowych technik znieczulenia. Do dalszego znieczulenia wystarczające jest doustne spożycie nieopioidowych leków przeciwbólowych. Niektórzy pacjenci w ogóle nie wymagają leków przeciwbólowych.

Pacjenci z przewlekłym długotrwałym bólem są leczeni za pomocą procedur farmakologicznych i niefarmakologicznych z wykorzystaniem podejścia wielodyscyplinarnego. Kompleksowa terapia obejmuje ogólnoustrojowe i lokalne podawanie leków przeciwbólowych lub wspomagających, w tym inwazyjne procedury, aurikuloterapia, medycyna układu mięśniowo-szkieletowego i inne metody.

Stosowane procedury:

  • Znieczulenie ogólne

przede wszystkim TIVA (dożylne – znieczulenie dożylne) ze spontaniczną, zwiększoną lub kontrolowaną wentylacją. Drogi oddechowe są zabezpieczone maską twarzową lub krtaniową lub rurką intubacyjną.

celkova anestézie
  • Znieczulenie miejscowe
    • blokada centralna (zewnątrzoponowa lub podpajęczynówkowa)
    • blokada splotów nerwowych (ramienna lub lędźwiowo-krzyżowa)
    • blokada pojedynczych nerwów
    • blokada infiltracyjna lub blokada obwodowa
Lokálna Anestézie