MUDr. Miroslav Havrlant

Chirurgia, chirurg

Wykształcenie

  • Specjalizacja w dziedzinie Chirurgii (w roku 2006)
  • Wydział Lekarski Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, absolwent roku 1995

Języki

Czeski

Praktyka w placówkach

  • Od 2005 roku – działa na prywatnej klinice ortopedycznej Ort-Art w Pietwałdzie koło Ostrawy
  • Od 2003 roku – prowadzi prywatny gabinet chirurgiczny
  • 1995-2003 – Oddział Chirurgiczny Szpitala Vítkovice

Członek Towarzystwa Ortopedycznego i Sportowo-Traumatologicznego (ČSOT), członek Towarzystwa Chirurgicznego.