Mgr. Daniel Tomášek

Rehabilitacja

Od roku 2015 pracuje w Klinice ORT-ART, z ukierunkowaniem na fizjoterapię aparatu ruchu. Specjalizuje się w diagnostyce różnicowej i leczeniu zaburzeń obręczy barkowej.

Wykształcenie

 • 2008-2010 – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Rehabilitacji i Fizjoterapii
 • 2003-2007 – Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie, Wydział Rehabilitacji i Fizjoterapii

Języki

Czeski, angielski

Staże, praktyka, udział

 • Odruchowa lokomocja według Vojty – część dorosła
 • Koncepcja terapeutyczna PPAF (programy podstawowej aktywności fizycznej)
 • Możliwości zaburzeń funkcjonalnych stawu barkowego zgodnie z koncepcją PPAF
 • Funkcjonalna stabilizacja dynamiczna w kontekście kinezjologii rozwojowej
 • Szkoła pleców
 • Powiązania kręgosłupowo-narządowe i ich stosowanie w praktyce klinicznej
 • Kinesiotaping – MKC 1
 • Diagnostyka różnicująca barku

Praktyka w placówkach

 • 2015 r. – obecnie – ORT-ART, s.r.o.
 • 2010-2015 – Klinika Rehabilitacyjna Malvazinky w Pradze
 • 2007-2008 – Poliklinika Górnicza w Ostrawie