Informacje dla osób uiszczających koszty leczenia z własnych środków

Spółka ORT-ART, s.r.o. zapewnia również wszelką dostępną opiekę zdrowotną dla pacjentów – osób uiszczających koszty leczenia z własnych środków (bez ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczonym u partnerów, z którymi nie zostały zawarte umowy).

Kwota płatności za świadczone usługi zależy od indywidualnych warunków. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.

Numer telefonu

(+420) 596 541 136

E-mail

ordinace@ort-art.cz

Zamówienie