Informacje dla osób ubezpieczonych z innych państw członkowskich UE

Jako osoba ubezpieczona w zakładzie ubezpieczeń w innym państwie członkowskim UE oraz posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mają Państwo prawo do zwrotu kosztów zarówno planowanej, jak również transgranicznej opieki zdrowotnej, świadczonej zgodnie z indywidualnymi warunkami Państwa zakładu ubezpieczeń.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę internetową ubezpieczyciela, wybierając państwo członkowskie UE oraz zakład ubezpieczeń.

Republika Słowacka

Všeobecná zdravotná pojisťovňa
Dôvera

Rzeczpospolita Polska