Informace pro pojištence jiných členských statů EU

Jako pojištěnec zdravotní pojišťovny v jiném členském státu EU a držitel Evropského průkazu zdravotního pojištění (EPZP) máte nárok na proplacení nákladů na poskytnutou plánovanou i přeshraniční zdravotní péči dle individuálních podmínek Vaší pojišťovny.

Pro bližší informace prosím přejděte na web stránku poskytovatele zdravotního pojištění dle výběru členského státu EU a pojišťovny.

Slovenská Republika

Všeobecná zdravotná pojisťovňa
Dôvera

Polská Republika