Česká verze (právě prohlížíte) English version (click)

Dnes je NaN.NaN., svátek má

 • O klinice
 • Kontakt
 • Informace pro pacienty
 • Mapa stránek
 • Anesteziologie a léčba bolesti

  MUDr. Jiří STACH - anesteziolog s atestací I. a II. stupně v oboru ARIM

   

   Ambulance léčby bolesti:

  Ort-Art, Šenovská 1829, Petřvald u Ostravy

   

   

  Filozofií celého úseku anesteziologie je: maximální komfort a minimální zátěž pacienta

    

   


   

   

  Medicínský obor ARIM (anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína) se zabývá prováděním různých forem celkového a lokálního znecitlivění a kontrolou a léčbou poruch životních funkcí pacientů během operačních výkonů na operačním sále nebo na specializovaných lžkových odděleních. Další náplní oboru je léčba akutní nebo chronické bolesti fyzikálními, farmakologickými nebo jinými postupy.

   

  Obrázek: Anesteziolog

  MUDr. Stach při práci 

   

  Pro všechny operační obory v rámci kliniky Ort-Art zjišťujeme anesteziologický servis dle požadavků operatéra. jednotlivé operační výkony jsou prováděny v celkové nebo lokální anestezii nebo v kombinaci obou metod. Anestezii provádí erudovan lékaři a sestry, kteří jsou schopni nabídnout optimální přístup s přihlédnutím na povahu peračního výkonu a osobnost pacienta. Využívají široké spektrum postupů a farmak s důrazem na bezpečnost a pohodlí pacienta jak během operace, tak v pooperačním období, a jsou schopni adekvátně řešit možné komplikace během celého pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení.

   

  Léčbou bolesti v časné pooperační době se zabýváme u všech pacientů. S cílem co nejvíce snížit pooperační bolestivost je vybírána i anesteziologická metoda. U většiny pacientů je dlouhodobé snížení bolestivosti zajištěno použitím technik lokální anestezie. Pro další analgetizaci postačuje perorální příjem neopiátových analgetik. někteří pacienti nevyžadují analgetika vůbec.

   

   Pacienti s chronickou - dlouhodobou - bolestí jsou léčeni farmakologickými i nefarmakologickými postupy při využití multidiciplinárního přístupu. Komplexní terapie zahrnuje systémvé a lokální podávání analgetik nebo podpůrných léků včetně invazivních postupů, aurikuloterapie, myoskeletární medicíny a jiných metod.

   

   

    

  Obrázek: Předoperační

  příprava pacienta

   


   

   Používané postupy:

   

  • celková anestezie - především TIVA (intravenózní - nitrožilní anestezie) se spontánní, prohlubovanou či řízenou ventilací. Dýchací cesty jsou zajištěny obličejovou nebo laryngeální maskou, nebo endotracheální trubicí. 
  • lokální anestezie
   • neuroaxiální blokáda (epidurální nebo subarachnoideální)
   • blokáda nervových pletení (brachiální nebo lumbosakrální)
   • blokáda jednotlivých nervů
   • infiltrační nebo okrsková blokáda